หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
บุคลากร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
0-5626-9303 ต่อ 12
นางจำรูญ เส็งดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
0-5626 -9303 ต่อ 13
สำนักปลัด
นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
0-5626-9303 ต่อ 14
นายศราวุฒิ แก้วบุญนำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-5626-9303 ต่อ 14
นายประสิทธิ์ เงินดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5626-9303 ต่อ 14
นายกัณฐพัศร อุปมาอ่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0-5626-9303 ต่อ 14
- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ
0-5626-9303 ต่อ 14
นางนงนภา แดงยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0-5626-9303 ต่อ 14
จ่าสิบโทสมเกียรติ ธารา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0-5626-9303 ต่อ 14
- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0-5626-9303 ต่อ 14
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
0-5626-9303 ต่อ 14
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
0-5626-9303 ต่อ 14
นางศศิธร แย้มสอาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0-5626-9303 ต่อ 14
นางสาวจินดารัตน์ กรนุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0-5626-9303 ต่อ 14
นายณัฐสัณห์ จันทะนิตย์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
0-5626-9303 ต่อ 15
นายสกล ลือพืช
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
0-5626-9303 ต่อ 15
นายชุมพร แย้มสอาด
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
0-5626-9303 ต่อ 14
นายทนงศักดิ์ ทรัพย์อุดม
พนักงานขับรถยนต์
0-5626-9303 ต่อ 15
นายวิโรจน์ สุภาบุตรี
คนสวน
0-5626-9303 ต่อ 15
นายอมร บุญวิพัก
นักการภารโรง
0-5626-9303 ต่อ 15
นางวันเพ็ญ เจคอบเซ่น
คนครัว
0-5626-9303 ต่อ 15
นายมานิตย์ แก้วมูล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
0-5626-9303 ต่อ 15
นายโอภาส มีจิตร
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
0-5626-9303 ต่อ 15
นายปฐมพงศ์ สุขกลาง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
0-5626-9303 ต่อ 15
- ว่าง -
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
0-5626-9303 ต่อ 15
นายภาคิน ถวายทรัพย์
คนงานทั่วไป
0-5626-9303 ต่อ 15
นายสกล พิมเสน
คนงานทั่วไป
0-5626 -9303 ต่อ 15
นางสาวนภาพร ธงลอย
คนงานทั่วไป
056-26-9303 ต่อ 14
นางสาววรารัตน์ หลักหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พี่เลี้ยงเด็กศพด.อบต.ช่องแค)
0-5626 -9303 ต่อ 14
นางสาวจุฑามณี อุดมลักษณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้านศพด.อบต.ช่องแค)
0-5626 -9303 ต่อ 14
นายสัมพันธ์ พันธ์หวยพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ภารโรงศพด.อบต.ช่องแค)
0-5626 -9303 ต่อ 14
นางสมใจ รักหาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานธุรการ) ศพด.อบต.ช่องแค
0 5626-9303 ต่อ 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303