หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 
 


นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัด อบต.ช่องแค
 
สำนักปลัด
 


นายศราวุฒิ แก้วบุญนำ
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายประสิทธิ์ เงินดี
นักทรัพยากรบุคคล


นายกัณฐพัศร อุปมาอ่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางนงนภา แดงยา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางศศิธร แย้มสอาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจินดารัตน์ กรนุ่ม
คนงานทั่วไป


นายอมร บุญวิพัก
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439