หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 
 


นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัด อบต.ช่องแค
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 12
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 14


นายศราวุฒิ แก้วบุญนำ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 14


นายประสิทธิ์ เงินดี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 14


นายกัณฐพัศร อุปมาอ่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 14


นางนงนภา แดงยา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 14


นางศศิธร แย้มสอาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 14


นายณัฐสัณห์ จันทะนิตย์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 15
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439