หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจำรูญ เส็งดี
รองปลัด อบต.ช่องแค


นายศราวุฒิ แก้วบุญนำ
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนงค์ลักษณ์ ชุ่มเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเสนีย์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง