หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 12
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจำรูญ เส็งดี
รองปลัด อบต.ช่องแค
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 13


นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 14


นางนงค์ลักษณ์ ชุ่มเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-5626-9303


นายเสนีย์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-5626-9303 ต่อ 15