หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 
 
 
       เนื่องจากในตำบลช่องแค ไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ทำให้ชาวตำบลต้องขุดบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำไปใช้ในการทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
  ลำห้วย 4 สาย
  คลอง 1 สาย
  ฝาย 9 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น 24 แห่ง
  บ่อน้ำบาดาล 60 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน 25 แห่ง
 
 
 
มีถนนลาดยาง 8 สาย
มีถนนคอนกรีต 24 สาย
มีถนนลูกรัง 41 สาย
 
 
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439