หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์งานบุุคคล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ปี ๒๕๖๓ รอบ๖เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการพัฒนาบุคลากรประจำปี2563 [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
นโยบายงานบุุคคล [ 5 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศการมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติหน่้าที่แทนนายกอบต. [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ คู่มือประชาชน [ 9 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)