หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ วิถิรักษ์โลกเราทำได้  27 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค  9 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี2563 รอบ6เดือน  9 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4ปี ประจำปี2562  9 ก.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี๒๕๖๓  2 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรม ในองค์กร  26 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  25 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง  15 พ.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ รอบ ๖เดือน (๑ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  20 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลประเมินความพึงพอใจประจ าปีงบประมาณ 256๓ รอบ๖เดือน (๑ ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  10 เม.ย. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439