หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 มอบถุงยังชีพ
 
ตรวจเยี่ยมประชาชน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย ในเขตตำบลช่องแค  
 

นายกสวอง  พรมณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค  มอบหมายให้  นายอุดม  ธารา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน  และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย  ในเขตพื้นที่ตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2563 เวลา 11.01 น. โดย คุณ นงนภา แดงยา

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439