หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยศาลเจ้าจากบ้านนายสมหมาย เอี่ยมฤทธิ์ ถึงบ้านนายสง่า คู่ประสิทธิพร หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยศาลเจ้าจากบ้านนายสมหมาย
เอี่ยมฤทธิ์ ถึงบ้านนายสง่า คู่ประสิทธิพร หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   ได้จ้าง นายโนรี  บุตรศรี  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณซอยศาลเจ้าจากบ้านนายสมหมาย เอี่ยมฤทธิ์ ถึงบ้านนายสง่า คู่ประสิทธิพร หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ  ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม  2566  นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  13 กันยายน 2566    จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจการจ้างได้ในวันที่  14 กันยายน  2566   โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.  นายศราวุฒิ     แก้วบุญนำ ประธานกรรมการ
2.  จ.ส.ท.สมเกียรติ          ธารา กรรมการ
3.  นางนงนภา              แดงยา กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่    13    เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2566

                                    
                                                    

                   (นายสวอง    พรมณี)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2566 เวลา 13.24 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303