หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
โครงการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ตำบล ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 -12 โดยการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ เป้าหมายได้แก่ ประชาชนในตำบลช่องแค ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และครูโรงเรียนในเขตตำบลจันทิมา และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังคามคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ใช้เป็นเครื่องมือบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค เป็นการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลช่องแค มีความเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในลักษณะของโครงการที่เกินศักยภาพ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 17.34 น. โดย คุณ นงนภา แดงยา

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303