หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------------------------------------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ได้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน  100,000.-บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่  24  กันยายน  2564

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน  100,000.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ ร้านทรัพย์เพิ่มพูน  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่  28   กันยายน  พ.ศ.2564
(นายสวอง  พรมณี)
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 18.22 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 113 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303