หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2564
**************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค จะดำเนินการออกบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในรายที่ค้างชำระในปีที่ผ่านมา พร้อมกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องการชำระภาษีต่าง ๆของประชาชน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการชำระภาษี และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการออกบริการจัดเก็บภาษีทั้ง 12 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14-21  มิถุนายน 2564 รายละเอียดการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามตาราง วัน เวลาและสถานที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
(นายสวอง   พรมณี)
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 15.08 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439