หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ได้ดำเนินการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

นายสวอง  พรมณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง อบต.ช่องแค  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน  ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนภายในตำบลช่องแค  5 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องแค 1 แห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 15.06 น. โดย คุณ จ.ส.ท.สมเกียรติ ธารา

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439