หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
การมอบเกีียรติบัตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564  
 

วันที่ 1เมษายน 2564 นายสวอง พรมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละกอง รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้ได้รับมอบเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้
1.สำนักปลัด  ได้แก่ นายประสิทธิ์  เงินดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2.กองคลัง  ได้แก่ นางพัชรี จุ้ยด้วง  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
3.กองช่าง ได้แก่ นายเสนีย์ กนกตระกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 11.17 น. โดย คุณ นงนภา แดงยา

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303