หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไป
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------------------------------------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ได้จ้างเหมาบริการตำแหน่ง คนงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  – 30 กันยายน   พ.ศ. 2564 รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) นั้น   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่  25  กันยายน  2563

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายสัมพันธ์  พันธ์หวยพงษ์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่  28  กันยายน  พ.ศ.2563
(นายสวอง  พรมณี)
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 15.32 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439