หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 

 
กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.43-002 สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.43-002
สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวงสมบัติก่อสร้าง
(1999) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.43-002 สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ละเอียดตามสัญญาจ้าง  เลขที่ 25/2563   ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2563    จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจการจ้างได้ในวันที่  29 พฤษภาคม  2563   โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.  นางจำรูญ เส็งดี ประธานกรรมการ
2.  นายศราวุฒิ     แก้วบุญนำ กรรมการ
3.  นายกัณฐพัศร   อุปมาอ่ำ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่     28    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

                                    
                                                    

                   (นายสวอง    พรมณี)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 10.49 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439