หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
กำหนดวันตรวจการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  กำหนดวันตรวจการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12
ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค   ได้จ้างนางสมหมาย  ชุ่มวิจารณ์  ทำการจ้าง
ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 รายละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2562    จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจการจ้างได้ในวันที่   25 มิถุนายน 2562   โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.  นางสาวนาถลดา เดชาธนันกฤชกุล ประธานกรรมการ
2.  นายกัณฐพัศร   อุปมาอ่ำ กรรมการ
3.  นายศราวุฒิ     แก้วบุญนำ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่     24    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

                                    

                   (นายสวอง    พรมณี)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 09.45 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player