หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------------------------------------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ได้จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่  30 เมษายน 2562

การจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท (ป้ายถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 2280 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ณัฐญาณ์วัสดุ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่  1 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2562
(นายสวอง  พรมณี)
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 13.48 น. โดย คุณ พัชรี จุ้ยด้วง

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player