หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
ว่าที่ ร.ท.ดร. อริชัย เกตุจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
นว 0073.3/27878 โครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553  [ 2 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0073.3/27878 โครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553 แบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนโครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข็มแ  [ 2 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27879 โครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553 (เทศบาล)  [ 2 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/27879 โครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553 (เทศบาล)แบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนโครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการ  [ 2 ธ.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว 27477 การจัด "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว 24776 การจัด "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552"  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
นว 0037.1/ว27474 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1333      1334      1335     (1336)     1337      1338      1339     ....หน้าสุดท้าย >> 1359
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439