หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่
นายสวอง พรมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
บริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
นายวรชาติ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
องค์การแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพทำกิน
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ 056-269303 / https://www.facebook.com/profile.php?id=100017768800355/https://line.me/R/ti/g/UpLYZja_JI
 
 
 
                   พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลช่องแคเป็นที่ราบสูง และภูเขาจำนวนมาก เหมาะแก่การทำไร่และพื้นที่ราบลุ่มบางส่วนเหมาะแก่การทำนา โดยมีพื้นที่ทั้งตำบลโดยประมาณ 54.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,981 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอตาคลี ประมาณ 12 กิโลเมตรอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 96 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตาคลี อ.ตาคลี และต.เขาชายธง  
      อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยหอม ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   บ้านช่องแค 126 126 252 56  
  2   บ้านเขาทอง 283 289 572 185  
  3   บ้านดงน้อย 197 182 379 91  
  4   บ้านเขาฝา 292 310 602 154  
  5   บ้านเขาสูง 171 155 326 70  
  6   บ้านโคกสว่าง 260 248 508 138  
  7   บ้านหนองกะทะ 422 427 849 252  
  8   บ้านเขาวง 144 149 293 109  
  9   บ้านหนองกระเบียน 210 215 425 149  
  10   บ้านหนองไม้เสียบ 250 265 515 142  
  11   บ้านพวงเพชร 159 171 330 76  
  12   บ้านหนองตาก้อน 105 99 204 56  
      รวม 2,619 2,636 5,255 1,478  
 
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 96.65 คน/ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 1,478 ครัวเรือน จำนวน 5,255 คนประกอบด้วย
  ชาย    2,619    คน คิดเป็นร้อยละ 49.83
  หญิง    2,636    คน คิดเป็นร้อยละ 50.17
 
 
 
ทำการเกษตร (นาข้าว,พืชไร่,พืชผัก,ไม้ผล) 70 %
รับจ้างทั่วไป 15 %
ค้าขาย 10 %
อื่น ๆ 5 %
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-269-303